0888 100 164XEM MENU

Showing all 5 results

-9%

CAFE HẠT RANG XAY

ARABICA CHẾ BIẾN ƯỚT

262.500
-9%

CAFE HẠT RANG XAY

CÀ PHÊ ROBUSTA MỘC

150.000
-8%

CAFE HẠT RANG XAY

CULI ROBUSTA MỘC

155.000
-8%

CAFE HẠT RANG XAY

ROBUSTA CHẤT LƯỢNG CAO

175.000
-9%

CAFE HẠT RANG XAY

ROBUSTA CHẾ BIẾN ƯỚT

225.000