February 13, 2017

Uống trà sữa không? Tao bao!

Trong từ điển của hội cuồng trà sữa thì chỉ một chữ “bao” đã là một niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến rồi. Bạn bè quanh chúng ta hẳn mỗi người sẽ có một sở thích, có riêng một (vài) thứ khiến tụi nó phát cuồng.  Đứa thì cuồng giày, đứa lại cuồng đồng hồ. Có đứa có tiền chẳng thích mua sắm gì, […]